تضمین بهترین قیمت چیست؟

 
ضمانت بهترین قیمت:
فروشگاه اینترنتی موتور گمرک بهترین قیمت را برای هر کالا در نظر گرفته است و تمامی قیمتهای ارایه شده قیمت نزدیک به قیمت همکار و در بسیاری موارد قیمت همکار می باشد.
قیمتهای قطعات باجاج و تی وی اس دقیقا قیمتهای مصوب  شرکتهای عامل فروش می باشد .
موتورگمرک می‌تواند در هر زمان به تشخیص خود شرایط تضمین بهترین قیمت را تغییر داده یا ارائه آن را متوقف کند.