به نقل از خبر های رسیده آقای تومیک بانوسیان از شرکت نیکران موتور امروز به کشور ارمنستان سفر کرده اند و بهمراه خود سه دستگاه موتور سیکلت بنلی 250 سی سی و بنلی 300 سی سی را دارند .