بازدید مقامات کمیته استاندارد ایران از کارخانجات HAOJIN

به گزارش خبرنامه کارخانه هائوجبن , شش مقام دولتی , نمایندگان کمییته استاندارد ایران , کمیته تشخیص و انجمن صنفی موتورسیکلت ایران از کارخانجات بزرگ هائوجین  در تاریخ چهارم ژانویه بازدید کردند . مقامات ابران تحقیق  وتوسعه تکنولوژی به کار گرفته شده در کارخانجات هائوجین را مورد تایید قرار دادند و علاوه بر آن بر بر لزوم اجرای سیستم سوخت رسانی انژکتور و استاندارد بورو 4 تاکید ویژه نمودند.

در این راستا یادداشت تفاهم جهت الزام شرکت هائوجین رای تولید و صادرات موتورسیکلت های با استاندارد بورو 4و سیستم سوخت رسانی انژکتور بین دو طرف امضاء گردید .

 مقامات ایران همچنین از خطوط تولید و کنترل کیفیت کارخانجات هائوجین نیز بازدید نمودند.

نظرات کاربران :